ما راه حل شما هستیم
باتری جی ان گلوبال (GN GLOBAL)

باتری جی ان گلوبال (GN GLOBAL)

تکنولوژی روز

باتری GN GLOBAL محصول شركت تولیدی برنا باتری میباشد كه از ابتدای سال ١٣٩٥ و به صورت برند اختصاصی به سبد كالایی این مجموعه اضافه گردید.
تكنولوژی ساخت این باتری ها EXPAND و با الیاژ سرب - كلسیم است.
توجه ویژه شركت تولیدی برنا باتری به مقوله كیفیت و نظارت دقیق و مستمر این شركت باعث آن گردیده كه این محصول سرآمد كیفی باتری های تولید داخل باشد.

ردیف آمپر تیپ شماره فنی جریان لحظه ای چینش قطب لبه وزن ابعاد
CAPACITY SHORT CODE CCA LAYOUT TERMINAL HOLD-DOWN WEIGHT Dimension(MM)
(20HR) (SAE) (KH) طول (L) عرض (W) ارتفاع (H) ارتفاع کل (TH)
1 44 B24 50B24L 400 0 B - - 234 132 204 223
2 44 B24 50B24R 400 1 B - - 234 132 204 223
3 50 L1 54430 300 0 A B4 - 206 171 190 190
4 50 L2 55030 306 0 A B4 - 248 175 188 188
5 55 L2 55530 350 0 A B4 - 248 175 188 188
6 60 D23 65D23L 500 0 A B1 - 230 172 200 220
7 60 D23 65D23R 500 1 A B1 - 230 172 200 220
8 60 D26 70D26L 400 0 A - - 257 167 192 221
9 60 D26 70D26R 400 1 A - - 257 172 192 221
10 60 L2 56030 400 0 A B4 - 248 175 188 188
11 65 D26 65D26L 400 0 A - - 257 167 192 221
12 65 D26 65D26R 400 0 A - - 257 167 192 221
13 66 L3 56650 420 0 A B4 - 272 174 192 192
14 68 D26 68D26L 600 0 A - - 257 167 192 221
15 68 D26 68D26R 600 1 A - - 257 167 192 221
16 70 D26 80D26L 600 0 A B1 - 257 172 200 220
17 70 D26 80D26R 600 1 A B1 - 257 172 200 220
18 74 L3 57450 500 0 A - - 272 174 192 192
19 88 D30 88D30L 600 0 A - - 300 167 200 220
20 88 D30 88D30R 600 1 A - - 300 167 200 220
21 100 E38 100E38R 700 1 A - - 375 160 212 233
22 100 E39 100E39R 700 1 A - - 390 171 210 236
23 110 E38 110E38R 700 1 A - - 375 160 212 233
24 110 E39 110E39R 700 1 A - - 390 171 210 236
25 120 E38 120E38R 750 1 A - - 375 160 212 233
26 120 E39 120E39R 750 1 A - - 390 171 210 236
27 150 F47 150F47R 900 3 A - - 468 208 194 215
28 170 F47 170F47R 1000 3 A - - 468 208 194 215
29 180 F47 180F47R 1100 3 A - - 468 208 194 215
30 200 F47 200F47R 1200 3 A - - 468 208 194 215