54430 - اطلس توسعه
ما راه حل شما هستیم

54430

مشخصات فنی

 • آمپر: 50
 • تیپ: L1
 • شماره فنی: 54430
 • جریان لحظه ای: 300
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B4
 • وزن: -
 • طول: 206
 • عرض: 171
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190
Xavier Woods Authentic Jersey