57450 - اطلس توسعه
ما راه حل شما هستیم

57450

مشخصات فنی

 • آمپر: 74
 • تیپ: L3
 • شماره فنی: 57450
 • جریان لحظه ای: 500
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: -
 • وزن: -
 • طول: 272
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 192
 • ارتفاع کل: 192
Xavier Woods Authentic Jersey