باتری تایگر (TIGER) - اطلس توسعه
ما راه حل شما هستیم
باتری تایگر (TIGER)

باتری تایگر (TIGER)

ایده فردا

محصول کمپانی ATLASBX و ساخت کشور کره جنوبی می باشد.
این باتری با تکنولوژی EXPAND و با صفحات سیلور - کلسیم ساخته شده. این آلیاژ استفاده شده در صفحات, قدرت استارت زنی بالا و طول عمر زیاد را در هر نوع شرایط اب و هوایی در پی دارد.
باتری تایگر تنها باتری وارداتی به کشور است که غلظت الکترولیت استفادشده در آن , با توجه به شرایط اب و هوایی کشور و فصول مختلف متغیرمی باشد و برای هر دوره 6 ماهه از سال الکترولیت استفاده شده  متفاوت میباشد.
گارانتی باتری تایگر را شرکت اطلس توسعه زرین بر عهده دارد.

ردیف آمپر تیپ شماره فنی جریان لحظه ای چینش قطب لبه وزن ابعاد
CAPACITY SHORT CODE CCA LAYOUT TERMINAL HOLD-DOWN WEIGHT Dimension(MM)
(20HR) (SAE) (KH) طول (L) عرض (W) ارتفاع (H) ارتفاع کل (TH)
1 66 L3 56638 540 0 A B13 16.0 277 174 190 190
2 80 L4 58043 640 0 A B13 18.9 315 174 190 190
3 74 L3 57412 680 0 A B13 16.9 277 174 190 190
4 55 L2 55559 480 0 A B13 14.0 242 174 190 190
5 62 L2 56219 540 0 A B13 14.8 242 174 190 190
6 50 L1 55054 420 0 A B13 12.2 208 174 190 190
7 45 B24 50B24LS-54523 400 0 A * 11.5 234 127 200 220
8 70 D26 80D26R-57024 540 1 A B9 16.7 266 172 200 220
9 85 D31 58514 680 1 A * 20.2 302 172 200 220
10 60 D23 56069 480 1 A * 14.6 230 172 200 220
11 60 24F 55D26R-56049 450 1 A * 15.9 257 172 200 220
12 80 D31 95D31L 670 0 A * 19.5 302 172 200 220
13 88 L5 58827 680 0 A B13 21.4 354 174 190 190
14 75 D31 75D31R-57513 660 1 A * 17.6 302 172 200 220
15 60 D23 56068 480 0 A * 14.6 230 172 200 220
16 80 D31 95D31R 670 1 A * 19.5 302 172 200 220
17 35 B19 40B19R-53522 330 1 B * 8.9 187 127 200 220
18 60 24F 55D26L-56048 450 0 A * 15.9 257 172 200 220
19 70 D26 80D26L-57029 540 0 A * 16.7 257 172 200 220
20 75 D31 75D31L-57512 660 0 A * 17.6 302 172 200 220
21 85 D31 58513 680 0 A * 20.2 302 172 200 220
22 90 D31 105D31R 750 1 A * 20.2 302 172 200 220
23 100 27 60046 760 1 A B1 23.5 302 172 200 220
24 110 E41 115E41R 900 1 A * 26.0 402 171 205 226
25 90 D31 105D31L 750 0 A * 20.2 302 172 200 220
26 100 L5 60038 850 0 A B13 22.1 354 174 190 190
27 150 G51 160G51R 1000 4 A * 39.2 506 212 210 230
28 200 H52 210H52R 1200 4 A * 50.9 509 274 218 238
29 180 DIN665 68032 1000 4 A * 43.9 511 222 202 217
30 100 27 60045 760 0 A B1 23.5 302 172 200 220
31 120 F51 135F51R 870 4 A * 31.7 506 182 210 233
32 220 H52 245H52R 1400 4 A * 55.3 509 274 218 238
Xavier Woods Authentic Jersey